Knjižnica Ljubljana (49)

Rusjanov Trg
1000 Ljubljana
(01) 540 03 48
Knjižnica Ljubljana
(0)
Slovenska Cesta 35
1000 Ljubljana
(01) 471 91 90
Knjižnica Ljubljana
(0)

Center Za Mednarodno Sodelovanje In

Kardeljeva Ploščad
1000 Ljubljana
(01) 568 35 97
Knjižnica Ljubljana
(0)
Erjavčeva Cesta
1000 Ljubljana
(01) 251 40 72
Knjižnica Ljubljana
(0)

Državni Izpitni Centerknjižnica

Ob Železnici
1000 Ljubljana
(01) 548 46 53
Knjižnica Ljubljana
(0)
Šubičeva Ulica
1000 Ljubljana
(01) 478 97 39
Knjižnica Ljubljana
(0)
Kardeljeva Ploščad
1000 Ljubljana
(01) 589 26 98
Knjižnica Ljubljana
(0)

Evropski Dokumentacijski Ceter

Kardeljeva Ploščad
1000 Ljubljana
(01) 589 25 96
Knjižnica Ljubljana
(0)

Holding Slovenske Železniceknjiž

Kolodvorska Ulica 11
1000 Ljubljana
(01) 291 42 06
Knjižnica Ljubljana
(0)

Javni Sklad Rs Za Kulturne Dejavnos

Štefanova Ulica
1000 Ljubljana
(01) 241 05 24
Knjižnica Ljubljana
(0)
Šlajmerjeva Ulica
1000 Ljubljana
(01) 540 31 01
Knjižnica Ljubljana
(0)
Preglov Trg 15
1000 Ljubljana
(01) 540 72 79
Knjižnica Ljubljana
(0)
Clevelandska Ulica 17
1000 Ljubljana
(01) 541 25 67
Knjižnica Ljubljana
(0)
Zaloška Cesta
1000 Ljubljana
(01) 549 26 65
Knjižnica Ljubljana
(0)
Zaloška Cesta
1000 Ljubljana
(01) 548 45 10
Knjižnica Ljubljana
(0)

Knjižnica Otona Župancica

Gosposka Ulica 1
1000 Ljubljana
(01) 252 17 94
Knjižnica Ljubljana
(0)

Knjižnica Otona Župancica Enota Ko

Trg Osvobodilne Fronte
1000 Ljubljana
(01) 291 23 96
Knjižnica Ljubljana
(0)
Povšetova Ulica
1000 Ljubljana
(01) 521 15 20
Knjižnica Ljubljana
(0)
Kersnikova Ulica 2
1000 Ljubljana
(01) 230 73 80
Knjižnica Ljubljana
(0)
Tržaška Cesta
1000 Ljubljana
(01) 244 35 86
Knjižnica Ljubljana
(0)
Celovška Cesta
1000 Ljubljana
(01) 519 38 42
Knjižnica Ljubljana
(0)
Dunajska Cesta 104
1000 Ljubljana
(01) 568 23 31
Knjižnica Ljubljana
(0)
Adamič-Lundrovo Nabrežje
1000 Ljubljana
(01) 306 10 97
Knjižnica Ljubljana
(0)
Gosposka Ulica 15
1000 Ljubljana
(01) 241 25 00
Knjižnica Ljubljana
(0)
Metelkova Ulica 6
1000 Ljubljana
(01) 234 77 30
Knjižnica Ljubljana
(0)
Zvezdarska Ulica 1
1000 Ljubljana
(01) 241 42 00
Knjižnica Ljubljana
(0)
Maistrova Ulica 10
1000 Ljubljana
(01) 478 79 63
Knjižnica Ljubljana
(0)
Tomšičeva Ulica
1000 Ljubljana
(01) 241 68 28
Knjižnica Ljubljana
(0)
Vojkova Cesta 1
1000 Ljubljana
(01) 478 40 29
Knjižnica Ljubljana
(0)
Vojkova Cesta 1
1000 Ljubljana
(01) 478 72 75
Knjižnica Ljubljana
(0)
Zemljemerska Ulica 12
1000 Ljubljana
(01) 478 48 41
Knjižnica Ljubljana
(0)

Mop Uprava Rs Za Jedrsko Varnost

Železna Cesta
1000 Ljubljana
(01) 472 11 73
Knjižnica Ljubljana
(0)
Poljanska Cesta 4
1000 Ljubljana
(01) 434 58 57
Knjižnica Ljubljana
(0)
Puharjeva Ulica 9
1000 Ljubljana
(01) 241 54 20
Knjižnica Ljubljana
(0)
Turjaška Ulica
1000 Ljubljana
(01) 200 11 88
Knjižnica Ljubljana
(0)

Narodni Muzej Slovenijeknjižnica

Prešernova Cesta
1000 Ljubljana
(01) 241 44 63
Knjižnica Ljubljana
(0)
Valvasorjeva Ulica
1000 Ljubljana
(01) 476 37 24
Knjižnica Ljubljana
(0)
Celovška Cesta
1000 Ljubljana
(01) 583 08 23
Knjižnica Ljubljana
(0)

Prirodoslovni Muzej Slovenijeknj

Prešernova Cesta
1000 Ljubljana
(01) 241 09 44
Knjižnica Ljubljana
(0)
Poljanska Cesta 40
1000 Ljubljana
(01) 234 31 84
Knjižnica Ljubljana
(0)
Mestni Trg 17
1000 Ljubljana
(01) 241 58 04
Knjižnica Ljubljana
(0)
Einspielerjeva Ulica 1
1000 Ljubljana
(01) 236 38 50
Knjižnica Ljubljana
(0)

Slovens. Šolski Muzej Knjižnica

Plečnikov Trg
1000 Ljubljana
(01) 251 31 63
Knjižnica Ljubljana
(0)
Novi Trg 5
1000 Ljubljana
(01) 470 62 45
Knjižnica Ljubljana
(0)

Slovenska Kinotekaknjižnica

Miklošičeva Cesta
1000 Ljubljana
(01) 434 25 09
Knjižnica Ljubljana
(0)

Slovenski Etnografski Muzejknjiž

Metelkova Ulica 2
1000 Ljubljana
(01) 300 78 00
Knjižnica Ljubljana
(0)
Beethovnova Ulica 10
1000 Ljubljana
(01) 477 64 36
Knjižnica Ljubljana
(0)
Vožarski Pot
1000 Ljubljana
(01) 241 52 58
Knjižnica Ljubljana
(0)
Mestni Trg 4
1000 Ljubljana
(01) 241 18 02
Knjižnica Ljubljana
(0)