Pošta Maribor (19)

TAKKO FASHION Maribor

Tržaška cesta 7
2000 Maribor
(02) 320 59 76
Specializirana prodajalna Maribor
Partizanska cesta 54
2702 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Ptujska cesta 155
2701 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Slomškov trg 10
2101 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Zagrebška cesta 106
2102 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Borštnikova ulica 33 A
2103 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Istrska ulica 49
2104 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Ptujska cesta 119
2105 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Šarhova ulica 59 A
2106 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Framska ulica 11
2107 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Trg revolucije 8
2109 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Tržaška cesta 51
2110 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Kardeljeva cesta 96
2111 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Na Trati 3
2112 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Ulica Vita Kraigherja 5
2113 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Ljubljanska ulica 5
2114 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Pohorska ulica 21B
2115 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Partizanska cesta 54
2116 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)
Pobreška cesta 18
2117 Maribor
080 1400
Pošta Maribor
(0)